Sức khỏe thai nhi tuần 0 đến 3

Thai nhi từ tuần 0 đến tuần 3
Độ lớn/khoảng 1mm (cuối tuần mang thai thứ 3)

Sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng

Trứng là tế bào lớn nhất trong số các tế bào hình thành nên cơ thể chúng ta. Thông thường, mỗi tinh trùng sẽ thụ tinh với 1 trứng, nhưng số lượng các tinh trùng tới được ống dẫn trứng - nơi để thụ tinh sẽ chỉ là 1/1 triệu tinh trùng! Hơn nữa, cả 100 tinh trùng sẽ cùng tiếp cận vào 1 trứng và trong số đó chỉ có 1 tinh trùng duy nhất sẽ thâm nhập được vào trong trứng để hình thành nên việc thụ tinh.

Giai đoạn em bé vẫn còn là phôi

Mang thai tháng đầu là từ 0 đến 3 tuần, trong thời gian bị kinh nguyệt và tuần mang thai đầu tiên thì em bé vẫn chưa hình thành (Tham khảo “Thay đổi cơ thể mẹ tuần 1 đến 3”). Mang thai tuần 1 là lúc trứng - yếu tố tạo nên em bé vẫn ở trong giai đoạn đang phát triển. Mang thai tuần thứ 2 là khi trứng đã được thụ tinh và sang tuần thứ 3 thì trứng sẽ được cấy vào niêm mạc tử cung. Vì vậy, trong tháng mang thai đầu tiên, em bé trong bụng không được gọi là “thai nhi” mà được gọi là “phôi thai”, chưa mang hình hài của một em bé, mà mới như hình một con cá ngựa. Tới tuần mang thai thứ 7 vẫn là thời kỳ “phôi thai”, sang tuần thứ 8 mới được gọi là thai nhi.

Em bé ở tuần mang thai thứ 3 có kích thước 1mm

Em bé ở thời điểm này khoảng 1mm. Nhưng độ lớn của trứng thụ tinh chỉ có 0.1mm như vậy cũng đã là phát triển khá lớn. Em bé ở thời điểm này có đuôi và mang cá, có hình dạng không giống con người. Tuy nhiên, thai nhi sẽ nhanh chóng trải qua quá trình tiến hóa từ loài cá, loài lưỡng tính, bò sát, động vật có vú, sau đó tới con người và tới khoảng tuần thai thứ 7 sẽ phát triển thành hình hài giống con người.

update : 19.09.2017

Danh mục yêu thích sử dụng dữ liệu tìm kiếm lưu trữ của trình duyệt . Nếu bạn đang sử dụng iPhone hoặc iPad, vui lòng tắt Chế độ Tìm kiếm cá nhân. Nếu bạn xóa dự liệu lưu trữ, những nội dung yêu thích cũng sẽ bị xóa.

Chia sẻ