Bài hát Bobby-chan

Bài hát dỗ bé yêu Bobby-chan

Giai điệu đặc biệt làm 96.4% bé yêu nín khóc!
Khi cho các em bé sơ sinh có biểu hiện không thoải mái như đập chân đập tay hay khóc lóc cáu kỉnh nghe giai điệu du dương đặc biệt của Bài hát ru, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng có tới 96.4% em bé đã dịu đi và ngưng khóc.
Nghiên cứu này được thực hiện với 56 bé sơ sinh người Nhật từ 3 tháng đến 17 tháng tuổi (trong đó có 34 bé trai và 22 bé gái). - Thời gian: từ tháng 6/2013 đến tháng 7/2013 - Phương pháp: Cho các bé sơ sinh đang khóc hờn nghe và xem băng Bài hát ru, điều tra đánh giá qua 8 cấp độ đánh giá bắt đầu từ trạng thái đang khóc hờn và bắt đầu từ trạng thái bực tức khó chịu gần khóc.

Lời bài hát

Giai điệu đặc biệt giúp bé yêu nín khóc để mẹ và bé cùng có những giây phút thật vui vẻ

Kết quả

Theo nghiên cứu, giai điệu của bài hát đã giúp 96.4% bé yêu nín khóc!

Thông tin nhà sản xuất

Supervised by: Japan Acoustic Lab.
Acoustic expert Mr. Hajime Suzuki

Lưu ý: Bài hát không hiệu quả trong trường hợp bé khóc vì những lí do tâm lý như bị đói