Vietnam

Sản phẩm áp dụng

Danh sách các sản phẩm Bobby áp dụng cho chương trình tích điểm

Bobby Siêu thấm Khô thoáng (Pad)

NB1

miếng 108
Điểm 30

NB2

miếng 60
Điểm 30

Bobby Siêu thấm Khô thoáng (Tape)

XS

miếng 36 64
Điểm 60 60

S

miếng 30 56
Điểm 30 60

M

miếng 26 48 76
Điểm 30 60 100

L

miếng 23 42 68
Điểm 30 60 100

XL

miếng 21 38 62
Điểm 30 60 100

XXL

miếng 34 56
Điểm 60 100

Bobby Siêu thấm Khô thoáng (Pants)

S

miếng 24 44
Điểm 60 100

M

miếng 22 40 60 74
Điểm 30 60 100 150

L

miếng 20 36 54 68
Điểm 30 60 100 150

XL

miếng 18 32 48 62
Điểm 30 60 100 150

XXL

miếng 16 28 44 56
Điểm 30 60 100 150

Bobby Extra Soft Dry(Tape)

NB

miếng 48
Điểm 100

S

miếng 40 74
Điểm 100 150

M

miếng 34 64
Điểm 100 150

L

miếng 30 58
Điểm 100 150

XL

miếng 27 52
Điểm 100 150

XXL

miếng 24
Điểm 100

Bobby Extra Soft Dry(Pants)

S

miếng 70
Điểm 150

M

miếng 64
Điểm 150

L

miếng 56
Điểm 150

XL

miếng 50
Điểm 150

XXL

miếng 46
Điểm 150

Chia sẻ