Vietnam

Hành trình 40 tuần thai

Hành trình 40 tuần thai

Hành trình mang thai
Lần đầu tiên biết tin mang thai, khoảnh khắc ấy thật diệu kì, vừa hồi hộp lo lắng lại xen lẫn hạnh phúc, mong chờ: Không biết bên trong cơ thể mẹ, con có thoải mái không? Bố Mẹ nên làm gì để hai mẹ con mình thật khoẻ mạnh ngay từ ban đầu?...

Cùng tìm hiểu thêm những kiến thức, thông tin hữu ích trong “Hành trình 40 tuần thai” để chuẩn bị thật tốt và cùng vui bầu, mẹ nhé!

Hành trình 40 tuần thai

  Tam cá nguyệt thứ 1
tuần 0 đến tuần 15
Tam cá nguyệt thứ 2
tuần 16 đến tuần 27
Tam cá nguyệt thứ 3
tuần 28 đến tuần 39
Thay đổi
cơ thể mẹ
Tuần
0-3
Tuần
4-7
Tuần
8-11
Tuần
12-15
Tuần
16-19
Tuần
20-23
Tuần
24-27
Tuần
28-31
Tuần
32-35
Tuần
36-39
Sức khỏe
thai nhi
Tuần
0-3
Tuần
4-7
Tuần
8-11
Tuần
12-15
Tuần
16-19
Tuần
20-23
Tuần
24-27
Tuần
28-31
Tuần
32-35
Tuần
36-39
Mẹ cần
lưu ý
Tuần
0-3
Tuần
4-7
Tuần
8-11
Tuần
12-15
Tuần
16-19
Tuần
20-23
Tuần
24-27
Tuần
28-31
Tuần
32-35
Tuần
36-39

Chú thích: Mốc quan trọng thai kì mẹ cần đặc biệt lưu ý nhé!